Книгата “Тайният език на малките деца” на Трейси Хог и Мелинда Блау ми беше препоръчана от моята приятелка Ниня, която от години се занимава професионално с малки деца, и определено уцели с препоръката си. Веднага усетих книгата близка до моите идеи и стил за отглеждане и възпитаване на деца – методите на Трейси Хог се доближават доста до методите на Монтесори и осъзнатото родителство.

Основните принципи са възпитание и отглеждане с много любов и уважение към личността на детето, изграждане на навици, самостоятелност и увереност в собствените сили, като всичко това се случва без викове и без физическо или психическо насилие, плюс как да комуникирате с детето, как да му помогнете да развие социални умения и още полезни съвети.


Ето и основните принципи в книгата:

•Всяко дете е личност

•Всяко дете заслужава уважение и трябва да се научи да се отнася с уважение към другите

•Отделяйте време да наблюдавате, слушате и да разговаряте с децата, вместо вие да им говорите

•Всяко дете се нуждае от установен дневен режим, който дава на живота му предсказуемост и сигурност


Книгата е посветена на периода от 1 до 3 години, като помага на родителите да се справят с редица предизвикателства в тази възраст – изграждане на дисциплина, основана на взаимно уважение, а не страх, самостоятелност при сън, хранене и обличане, въвеждане на ритуали, които улесняват ежедневието, приучване на гърне, как да реагираме в различни ситуации, които подлагат и най-спокойния родител на изпитание, изобщо ще откриете отговорите на много въпроси от ежедбевието с малко дете, а има и цяла глава посветена на справянето с конкретни поведенчески модели.


За мен беше полезна, защото показва практични и приложими съвети, цялостна стратегия за възпитание, как да научим детето да бъде независимо, да осъзнава и управлява своите емоции, как и ние самите да управляваме нашите и как да приемаме постоянните промени в тази възраст. Дадени са примери с реални случаи и семейства, посочени са методи как сами да открием проблемите и да ги отстраним, как да действаме в кризисни ситуации, а накрая има и глава, посветена на взаимоотношенията между братя и сестри и как да подготвите детето за срещата и живота с братче или сестриче.


Стилът на книгата е лек, чете се бързо и със сигурност ще я препрочета, за да си припомня и извадя някои ключови идеи. В началото на книгата ще откриете и бърз тест, с който да установите какъв темперамент има вашето дете и как да се отнасяте в съответствие с него, какво можете да очаквате и как да му помогнете да развие потенциала си. Малко съжалявам, че откривам Трейси Хог сега, а не попаднах първо на книгата ѝ “Тайният език на бебетата”, но тази също е голямо богатство и ще се връщам към нея отново.